Rok 2018 - ipa-kropla krwi

Przejdź do treści

Menu główne:

Rok 2018

Kronika
W dniu 15.03.2018 r. odbyła się akcja hdk. Krew oddawali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Wszyscy wraz z nauczycielami oddali 14,85  litrów krwi !! Panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarejestrowały  45 chętnych, jednak krew oddało 33 uczniów.
WSZYSCY dawcy otrzymali pamiątkową smycz ufundowaną przez firmę p. KIA Wadowski oraz TRADYCYJNY słodki upominek od firmy p. Zbigniewa Steskala.
Akcję wsparła również Kinga Pienińska. Dziękujemy!!!

W dniach 12-13.03.2018 r. odbyła się akcja hdk. Krew oddawali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. S. Staszica  w Nowym Targu. Wszyscy wraz z nauczycielami oddali 35,55 litrów krwi !!  Panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarejestrowały 97 chętnych, jednak krew oddało 79 uczniów wraz z nauczycielami. WSZYSCY dawcy otrzymali pamiątkową smycz ufundowaną przez firmę p. KIA Wadowski oraz TRADYCYJNY słodki upominek od firmy p. Zbigniewa Steskala.  
Akcję wsparła również Kinga Pienińska. Dziękujemy!!!
W dniu 10.03.2018 r. w Krynicy Zdroju odbyła się uroczysta Małopolska Gala Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość otworzył p. Mieczysław Kurek - Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, który przywitał wielu dostojnych Gości. W trakcie uroczystości podsumowane zostały akcje: Młoda Krew Ratuje Zycie oraz Ognisty Ratownik - Gorąca Krew. Przedstawiciele władz administracji publicznej, samorządowej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża wręczyli odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia.
Na uroczystość zostali zaproszeniu krwiodawcy oraz osoby działające na rzecz krzewienia idei czerwonokrzyskiej z całej Małopolski. Wśród zaproszonych nie zabrakło również mieszkańców Nowego Targu i okolic !!

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie oraz ustawy o orderach i odznaczeniach  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej,  Postanowieniem Prezydenta RP: Brązowy Krzyż Zasługi z rąk Wicewojewody Małopolskiego pana Józefa Gawrona przyjęli nowotarżanie:

Pan Andrzej Skuta - nauczyciel z długoletnim stażem w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, od 2005 roku koordynuje i organizuje akcje honorowego krwiodawstwa wśród uczniów szkoły, za udział w akcji ”Młoda Krew ratuje życie” szkoła była kilkakrotnie nagradzana i wyróżniana, dzięki  swojemu zaangażowaniu na rzecz honorowego krwiodawstwa – zaraził wielu młodych ludzi ideą honorowego krwiodawstwa , którzy po ukończeniu nauki w ZST nadal są aktywnymi honorowymi dawcami krwi;
Pan Marcin Grzymek - policjant, obecnie zastępca Komendanta Posterunku Policji w Rabce, współzałożyciel klubu HDK Kropla, który działa przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA Region Nowy Targ, aktywny współorganizator akcji honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i nauczycieli nowotarskich szkół średnich. Organizator spotkań z młodzieżą mających  na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętej pomocy potrzebującym a także uzmysłowieniu młodzieży znaczenia krwi, jako czynnika ratującego życie.

Decyzją Ministra Zdrowia odznaczenie Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Narodu między innymi otrzymali:
Lucjan Brachaczek za oddanie ponad 54 litrów krwi
Paweł Kozak za oddanie ponad 38 litrów krwi
Dariusz Fąfrowicz za oddanie ponad 36 litrów krwi
Krzysztof Podczerwiński za oddanie ponad 35 litrów krwi
Alojzy Pezdek za oddanie ponad 30 litrów krwi
Zbigniew Tomczyk za oddanie ponad 24 litrów krwi
Piotr Chachlowski za oddanie ponad 21 litrów krwi
Helena Dąbrowska za oddanie ponad 21 litrów krwi

Aktu dekoracji w imieniu Ministra Zdrowia dokonał Pan Józef Gawron - Wicewojewoda Małopolski oraz Pan Stanisław Kracik - Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Decyzją Ministra Zdrowia odznaczenie Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Narodu otrzymali również nieobecni na uroczystości:

Paweł Szlaga za oddanie ponad 26 litrów krwi oraz Waldemar Warga za oddanie ponad 21 litrów krwi
Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezinteresownego oddawania krwi. Zadanie to realizowane jest m.in. za pośrednictwem Klubów HDK PCK. Przykładem jest tutaj działający w Nowym Targu Klub HDK Kropla. To właśnie honorowi dawcy krwi zaangażowani przez Klub są najbardziej ofiarnymi działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża, bowiem uczestniczą w realizacji wszystkich statutowych zadań PCK
W trakcie uroczystości podsumowano XIV Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponad gimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem  „Młoda  Krew  Ratuje  Życie”
Wśród laureatów w kategorii: NAJLEPSZA PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA: III miejsce zajęło  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego z Nowego Targu !!!  Wyróżnienie wręczyli: Pan Stanisława Kracik - Prezes PCK oraz Pan Mieczysław Kurek – Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK
Uroczystość była okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. To właśnie im wszystkim pragniemy złożyć hołd za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji. Wciąż przybywa nowych, młodych dawców, chcących bezinteresownie wspierać innych w potrzebie. Zasadniczą grupę stanowią jednak krwiodawcy, którzy oddali wiele litrów tego bezcennego leku. Wielu z nich zostało dotychczas wyróżnionych odznakami organizacyjnymi i odznaczeniami państwowymi, a w dalszym ciągu czynnie oddają krew.
Polski Czerwony Krzyż zbiórkami krwi  i krzewieniem idei jej oddawania zajmował się już  wcześniej.  Jednak dopiero 1958 rok uznaje się  za początek tworzenia zorganizowanych działań zmierzających  do pozyskania jak największej ilości  tego bezcennego leku dla potrzebujących.  -„Gala jest okazją do podziękowań dla tych, którzy  honorowo oddają krew – podkreśla kpt. Dariusz Cieśla, z Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza.

W dniach 01 - 06.03.2018 r. odbyła się  w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu akcja krwiodawstwa SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ. W trakcie zbiórki krew oddawali funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Wojskowego Ośrodka Szkolno Kondycyjnego w Zakopanem, oraz pracownicy cywilni w/w służb. Panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu pobrały krew od 37 dawców !!! Łącznie zebrano 16,65 litrów krwi !!! Zgłosiło się 42 dawców, niestety przebyte choroby, oraz przeciwwskazania związane z pełnieniem służby uniemożliwiło oddanie krwi.. WSZYSCY dawcy otrzymali pamiątkowy kubeczek ufundowany przez firmę Pieniński Bank Spółdzielczy, oraz pamiątkowe smycze ufundowane przez firmę KIA WADOWSKI. Akcję wsparła Kinga Pienińska. Dziękujemy !!!
W dniu 27.02.2018 r. odbyła się akcja krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Targu. Grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu wraz ze swoim pedagogiem oddali 8,10 litrów krwi !!! Zgłosiło się 21 dawców a krew oddało 18 z nich. WSZYSCY dawcy otrzymali pamiątkowy kubeczek ufundowany przez firmę Pieniński Bank Spółdzielczy, oraz pamiątkowe smycze ufundowane przez firmę KIA WADOWSKI. Akcję wsparła Kinga Pienińska. Dziękujemy !!
W dniu 14.01.2018 r. w trakcie 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. W ciągu pięciu godzin akcji Panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobrały krew od 39 dawców !!! Zgłosiło się 42 dawców, niestety przebyte choroby, uniemożliwiły wielu chętnym oddanie krwi. Łącznie zebrano 17,55 litrów krwi !!!
WSZYSCY dawcy otrzymali pamiątkowy kubeczek ufundowany przez firmę Akcja Serca, oraz pamiątkowe smycze ufundowane przez firmę Pieniński Bank Spółdzielczy. Akcję wsparła Kinga Pienińska. Dziękujemy !!!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego